444 2 719

Elektronik Güvenlik Eğitimi

Can ve mal güvenliğinin önemsendiği tüm alan ve tesislerin güvenlikleri sağlanırken, tesis girişlerinde ve çevresinde elektronik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kullanılmasında görevlendirilecek personellerin kullanacakları sistemlerle ilgili gereken eğitimleri almaları, bu sistemleri daha verimli kullanmalarını sağlayacaktır. 

ABS Güvenlik bünyesinde projelerde çalışan tüm personellere projenin konumu ve özelliğine göre kullanmış olduğu elektronik güvenlik sistemi ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimleri genel olarak sınıflandırdığımızda,

  1. Metal el dedektörleri ile ilgili eğitimler 
  2. Metal kapı tipi dedektörler(X-Ray cihazları) ile ilgili eğitimler
  3. Kartlı geçiş sistemleri (PDKS) sistemleri ile ilgili eğitimler
  4. Kapalı devre video sistemleri( CCTV sistemler) ile ilgili eğitimler
  5. Alarm ve çevre foto beam bariyer güvenlik sistemleri ile ilgili eğitimler 
  6. Yangın ihbar ve ikaz sistemleri ile ilgili eğitimler


            

Referanslar