444 2 719

Tesis Yönetimi Eğitimleri


TESİS YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Bir tesisin etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için personellerin sürekli olarak eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Konusunda uzman kadromuz ile tesis yönetimi hizmetlerinde (destek hizmetleri, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri) yıllık eğitim planları doğrultusunda personeller sürekli eğitimlere alınmaktadır.

Tesis yönetimi eğitimleri; başlangıç eğitimleri ve idame eğitimleri olarak iki aşamada, bütün aşamalara yayılmış şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini de içerecek şekilde organize edilmektedir.

1.      Başlangıç Eğitimleri

İşe alım sürecinde ve projede işe başlama aşamalarında gerçekleştirilen eğitimlerdir. Eğitimlerin süresi ve içeriği proje yetkilileri ile koordinasyon sağlanarak belirlenmektedir. İşe alım sürecinde ofiste başlayan eğitimler, uygulamalı olarak projelerde devam etmektedir.

1.1. Talimatlar

Yapılacak işe uygun talimatların tebliği ve açıklanması

1.2. Etkili İletişim

Hitap şekillerinin uygulamalı anlatılması, ikili ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenler

1.3. Projeye Özel Konular

         Projeye ait talimatların ve kuralların tebliği ve açıklanması

       2.       İdame Eğitimleri

Görev süresi boyunca gerek etkili ve verimli hizmetin devamını sağlayabilmek gerek iş sağlığı ve güvenliği konularında personellerin bilinçlenmesini sağlamak adına yıllık eğitim programları dahilinde İdame eğitimleri organize edilmektedir.

2.1. Etkili İletişim Teknikleri

İletişimin tanımı, İletişim tekniklerinin açıklanması ve göreve yönelik uygulama yapılması, Algılama, İletişimi kesen durumlar

2.2. Kişisel Hijyen

Kişisel hijyenin önemi, kişisel hijyen nasıl sağlanır, el yıkama kuralları ve dikkat edilmesi gerekenler

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmelik, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ve Hijyen Eğitimi Yönetmeliği doğrultusunda gerek bünyemizde bulunan uzman kadro ile gerekse dış kurumlardan alınan destekler ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

 

1.     Genel Konular

1.1.     Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

1.2.     Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

1.3.     İşyeri temizliği ve düzeni,

1.4.     İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

        2.    Sağlık Konuları

2.1.     Meslek hastalıklarının sebepleri,

2.2.     Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

2.3.     Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

2.4.      İlkyardım

3.     Teknik konular

3.1.     Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

3.2.     Elle kaldırma ve taşıma,

3.3.     Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

3.4.     İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

3.5.     Ekranlı araçlarla çalışma,

3.6.     Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

3.7.     İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

3.8.     Güvenlik ve sağlık işaretleri,

3.9.     Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

3.10.  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

3.11.  Tahliye ve kurtarma

4.     Acil Durumlar ve Acil Durumlarda Güvenlik Tedbirleri

4.1.  Acil Durumlar ve Acil Durumlarda Hareket Tarzı

4.2.  Yangın Talimatı ve Ekiplerin Görevleri

4.3.  Deprem Talimatı

4.4.  Sel ve Su Baskını Talimatı

4.5.  Sabotaj Durumunda Yapılması Gerekenler

4.6.  İş Kazası ve İş Kazasında Yapılması Gerekenler

4.7.  Kimyasal Sızıntı Talimatı

4.8.  Acil Durum Eylem Planı

4.9.  Tahliye ve Kurtarma

 

5.       Hijyen Eğitimi

Yasalar çerçevesinde eğitim hijyen eğitimi alması gereken personellerin Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara yönlendirilmesi ile sekiz saatten az olmamak koşulu ile aldırılan eğitimleri kapsamaktadır.

Referanslar